pojmy začínající na Q

pojmy začínající na Q

Q-lodě (angl. Q-ships) = britská, francouzská a později i americká válečná plavidla, lodě-.pasti, které se za Velké války, od r. 1915, staly prostředkem boje vůči německým ponorkám, decimujícím spojeneckou obchodní plavbu; ani zavedení konvojů zpočátku nebylo účinné. Ono Q v označení je počáteční písmeno místního názvu irského Queenstownu (nyní Cobh) – přístavu, kde měly britské lodě-pasti zpočátku základnu. – Až do přijetí hlubinných pum do britské lodní munice bylo možné zničit nepřátelský U-boot pouze přímým najetím nebo palbou na její periskop, což se podařilo ojediněle. Jiným způsobem bylo nalákat ponorku na hladinu a tam ji potopit i třeba v běžném dělostřeleckém souboji. Lákadly, loděmi-pastmi, byly právě menší obchodní parníky, rybářské čluny, jachty apod., na které byla přimontována děla, načež pod falešnými názvy vypluly jednotlivě na moře, jako „osamocené dopravní lodě“ – snadná a obvyklá kořist německých ponorkářů. Za plavby byly zbraně ukryty nebo zamaskovány, námořníci nosili civilní šaty, ba někdy jeden z nich v přestrojení představoval „manželku pana kapitána“, jiní zase „cestující“… Prvními Q-loděmi byly parníky VICTORIA a MARGUERITTE, následovalo čtyřicet dalších. Při střetnutí s ponorkou měla jedna část posádky předstírat, že „mužstvo v panice opouští loď“, a druhá část námořníků se skrývala u zbraní; jakmile byla ponorka poblíž, padla pažení, děla se otočila, na stěžeň vystoupala britská bojová vlajka - a palba začala. Prvního bojového úspěchu dosáhla 24. července 1915 Q-loď PRINCE CHARLES, bývalý malý kabotážní parník, většina ostatních zdařilých útoků spadá do let 1916 a 1917. Úspěchy Brity povzbudily, takže začali stavět už speciální lodě-pasti; první byla 600tunová HYDERABAD (na vodu v r. 1917) s velmi nízkým „antitorpédovým“ ponorem, 102mm dělem, několika malorážními děly, dvěma torpédomety a čtyřmi hlubinnými pumami, vzápětí následovaly jednotky rovněž speciálního typu FLOWER (všechny měly názvy květin). Také ony nesly kamuflované či skryté zbraně (děla: 2x 102 mm nebo 120 mm a hlubinné pumy), uzpůsobené k rychlému uvedení do bojové pohotovosti… Ale ač Britové zařadili do služby velké množství těchto lodí-pastí, jejich úspěšnost nebyla velká – v asi 150 střetnutích potopily jen 14 německých ponorek (poslední, UC29, 7. června 1917) a poškodily jich asi 60, zatímco tato flotila sama ztratila 27 lodí z cca 200 nasazených. Příčinou byla skutečnost, že Němci právě na jaře 1917 lest rozpoznali, navíc pak začali potápět všechny dopravní lodě spojenců bez výstrahy, neboť měli zdůvodnění ve smyslu „co když jsou to falešné obchodní parníky“. Britská Admiralita po Velké válce vyhodnotila nasazení Q-lodí jako neúspěšné.

QF (od angl. Quick Firing - rychlopalný) = britské označení děl s vyšší kadencí, zejména děla pro jednotné náboje (střela spojená s nábojnicí); později však se označní QF vztahovalo na zbraně poloautomatické a automatické.

QFC (od angl. Quick Firing Converted - rychlopalný, upravený) = krátkodobé britské označení z devadesátých let 19. století pro děla nabíjená dělenými náboji, jejichž komory byly upraveny pro vkládání jednotných nábojů, tj. střel při vložení do komory pevně, do výstřelu spojených s nábojnicí.

Quarterdeck (angl.) – viz Kvarterdek.