-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený Čtenáři, vítám Vás na stránkách o námořní historii parních válečných lodí. Proč vznikly: Zatím bohužel neexistuje český ucelený a široce přijímaný soubor pojmů a jejich výkladů, týkajících se dějin námořního vojenství ve druhé polovině 19. století, s přesahy do let dřívějších i pozdějších. Proto je tu tento obsáhlý konzultativní projekt, tedy s možností jeho doplnění, úprav a oprav. Tematicky pokrývá období od vzniku prvních novodobých pancéřníků po konec Velké války. NÁMOŘNÍ ENCYKLOPEDII neustále rozšiřujeme, takže máte-li zájem pomoci nám, učiňte tak prosím buď doplněním dalšího pojmu s jeho výkladem, nebo opravou či rozšířením některého výkladu stávajícího, námětem apod. Náměty a připomínky prosím na jelinmi@seznam.cz. Za většinu přátel dějin námořního vojenství předem děkuji. A samozřejmě Vám, vážený příznivče, přeji zajímavé čtení.

Milan Jelínek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------